Short Film

فیلم کوتاه

در کمترین زمان کوتاه ترین داستان ها یا همان هایی که حس کنجکاوی را درون مخاطب زنده می کند، آثار سینمایی و فیلم کوتاه ابزار نوین تبلیغات در عصر کنونی هستند در واحد امور فرهنگی پلاک 3 می سازیم آنچه را که نقش در ذهن مخاطب بگذارد.

 

Theater

تئاتر

نمایش بی واسطه است، چیزی نیست جز یک احساس ، ذهنیت و زنده نمودن یک  تجربه ی زندگی است، که پیام های متعددی را به دنبال دارد و برای مخاطبین خود لذتی خاص و طلایی ایجاد می کند. ازاین رو که پلاک 3 همیشه حامی امور فرهنگی ، هنر و هنرمندان به ویژه دنیای زیبای تئاتر بوده و خواهد بود.