اهمیت بیلبورد 

آیا می دانستید که رسانه های محیطی، همیشه در امتداد احراز هویت یک برند هستند؟ رسانه های محیطی، معرف یک برند بوده که همراه باقدرت بزرگ برندینگ در تحول تبلیغات را نمایان میکنند. همیشه برای منتقل نمودن زیبایی یک کمپین تبلیغاتی منحصر به فرد یک ابزار ایده آل تلقی می شوند. پلاک3 مرکز تخصصی رسانه های محیطی در جنوب غرب ایران، همیشه پیشرو در اجرای کمپین های تبلیغات محیطی بوده و حس خوب یک تبلیغ اثربخش را به شما هدیه می دهد. 

| پلاک3 

 پلاک3 مرکز تخصصی رسانه های محیطی در جنوب غرب ایران، همیشه پیشرو در اجرای کمپین های تبلیغات محیطی بوده و حس خوب یک تبلیغ اثربخش را به شما هدیه می دهد. 

بیلبورد های استان خوزستان

بیلبورد اهواز

روشنایی

نوع سازه

ابعاد

نشانی

کد

دارد

بیلبورد

15*6

بیلبورد اهواز ، کیانپارس، ضلع شرقی میدان شهید چمران (نمایشگاه بین المللی)

1

دارد

بیلبورد

15*6

بیلبورد اهواز، میدان شهید بندر (چهارشیر)، ضلع شمالی ( دید از میدان فرودگاه)

2

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، بلوار شهید فهمیده، خیابان سلمان فارسی، جنب ایستگاه تاکسی

3

دارد

بیلبورد

9*4

بیلبورد اهواز، خیابان آزادگان (24 متری)، پایانه آزادگان (دید از میدان شهدا)

4

دارد

بیلبورد

9*4

بیلبورد اهواز، خیابان آزادگان (24 متری)، پایانه آزادگان (دید از خیابان سلمان فارسی)

5

دارد

عرشه عابر پیاده

15*3

بیلبورد اهواز، بلوار گلستان، درب ورودی دانشگاه علوم پزشکی (دید از سه راهی گلستان)

6

دارد

عرشه عابر پیاده

15*3

بیلبورد اهواز، بلوار گلستان، درب ورودی دانشگاه علوم پزشکی (دید از میدان دانشگاه چمران)

7

دارد

بیلبورد

8*5

بیلبورد اهواز، کیانپارس، فلکه سوم نبش میهن غربی

8

دارد

عرشه عابر پیاده

20*3

بیلبورد اهواز، بلوار پاسداران، حد فاصل میدان فرودگاه و میدان شهید بندر ورودی زیتون کارمندی (دید از میدان فرودگاه)

9

دارد

عرشه عابر پیاده

12*3

بیلبورد اهواز، بلوار پاسداران، حد فاصل میدان فرودگاه و میدان شهید بندر ورودی زیتون کارمندی (دید از میدان فرودگاه)

10

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، میدان پنج نخل، حاشیه جنوبی میدان

11

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، ضلع شمال شرقی پل سوم، به سمت میدان پنج نخل (دید از پل سوم)

12

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، ضلع شمال شرقی پل سوم، به سمت میدان پنج نخل (دید از میدان پنج نخل)

13

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، ضلع شمال غربی پل سوم (دید از پل سوم خروجی به سمت ساحلی کیانپارس) 

14

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، کیانپارس، بلوار ساحلی غربی، نبش خیابان 17 

15

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، کیانپارس، بلوار ساحلی غربی، نبش خیابان 13

16

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، کیانپارس، بلوار ساحلی غربی، نبش خیابان 9

17

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، کیانپارس، بلوار ساحلی غربی، نبش خیابان 5

18

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، کیانپارس، بلوار ساحلی غربی، نبش خیابان موحدین (محور شمال به جنوب)

19

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، کیانپارس، بلوار شهید چمران، میدان فلسطین، محوطه آتش نشانی

20

دارد

بیلبورد

15*6

بیلبورد اهواز، میدان دانشگاه شهید چمران، حاشیه شرقی میدان

21

دارد

بیلبورد

9*5

بیلبورد اهواز، میدان دانشگاه شهید چمران، حاشیه غربی میدان، ورودی خیابان انوشه

22

دارد

عرشه عابر پیاده

15*3

بیلبورد اهواز، امانیه، بلوار انقلاب، پل عابر پیاده (دید از میدان ساعت)

23

دارد

عرشه عابر پیاده

15*3

بیلبورد اهواز، امانیه، بلوار انقلاب، پل عابر پیاده (دید از روگذر)

24

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، خروجی ضلع شرقی پل هفتم، حد فاصل پل هفتم و پل سیاه

25

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، ورودی ضلع شرقی پل هفتم، نبش خیابان نهج البلاغه

26

دارد

عرشه عابر پیاده

12*3

بیلبورد اهواز، بلوار ساحلی شرقی،عرشه پل عابر پیاده، حد فاصل پل هفتم و تقاطع خرمکوشک (دید از پل هفتم)

27

دارد

عرشه عابر پیاده

12*3

بیلبورد اهواز، بلوار ساحلی شرقی،عرشه پل عابر پیاده، حد فاصل تقاطع خرمکوشک و پل هفتم (دید از تقاطع خرمکوشک)

28

دارد

بیلبورد

10*6

بیلبورد اهواز، حاشیه جنوبی پل پنجم، دید از اتوبان گلستان

29

دارد

بیلبورد

10*6

بیلبورد اهواز، حاشیه جنوبی پل پنجم، دید از اتوبان جمهوری

30

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، بلوار گلستان، ضلع جنوبی میدان کارگر (دید از میدان کارگر)

31

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، بلوار گلستان، ضلع جنوبی میدان کارگر (دید از بلوار گلستان)

32

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، بلوار آیت ا… بهبهانی، جنب مصلی، محوطه آتش نشانی

33

دارد

بیلبورد

12*6

بیلبورد اهواز، بلوار آیت ا… بهبهانی، جنب مصلی

34

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، بلوار آزادگان، تقاطع مسجد توحید (چراغ قرمز تقاطع علی بن مهزیار)

35

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، ایستگاه اخذ عوارضـی اهــواز به سمت بندر امام و  ماهشهر (مسیر رفت)

36

دارد

بیلبورد

12*5

بیلبورد اهواز، ایستگاه اخذ عوارضـی اهــواز به سمت بندر امام و  ماهشهر (مسیر برگشت)

37

دارد

بیلبورد

3*4

6.5*4

بیلبورد اهواز، جایگاه سوخت کیانپارس

38

دارد

بیلبورد

3*2.5

بیلبورد اهواز، جایگاه سوخت کیان آباد

39

دارد

بیلبورد

6*3

بیلبورد اهواز، جایگاه سوخت پادادشهر، اتوبان آیت ا… بهبهانی

40

 

بیلبورد آبادان

کد

نشانی

ابعاد

نوع سازه

روشنایی

1

بیلبورد آبادان ، عرشه عابر پیاده، بلوار فیه به سمت خرمشهر

3*16

عرشه عابر پیاده

دارد

2

بیلبورد آبادان ، عرشه عابر پیاده، بلوار فیه، به سمت ایستگاه 12

3*16

عرشه عابر پیاده

دارد

3

بیلبورد آبادان ، عرشه عابر پیاده، ایستگاه 4، به سمت میدان طیب

3*15

عرشه عابر پیاده

دارد

4

بیلبورد آبادان ، عرشه عابر پیاده، ایستگاه 4، به سمت میدان ایستگاه 7

3*16

عرشه عابر پیاده

دارد

5

بیلبورد آبادان ، عرشه عابر پیاده، ایستگاه 10، به سمت میدان ایستگاه 12

3*14

عرشه عابر پیاده

دارد

6

بیلبورد آبادان ، عرشه عابر پیاده،  ایستگاه 10، به سمت میدان ایستگاه 7

3*15

عرشه عابر پیاده

دارد

7

بیلبورد آبادان ، عرشه عابر پیاده، بلوار دهداری، به سمت میدان مجسمه

3*15

عرشه عابر پیاده

دارد

8

بیلبورد آبادان ، عرشه عابر پیاده، بلوار دهداری، به سمت میدان  طیب

3*16

عرشه عابر پیاده

دارد

 

بیلبورد سایر شهرستان های خوزستان

کد

نشانی

ابعاد

نوع سازه

روشنایی

1

بیلبورد مسجد سلیمان ، خیابان آزادی جنب اداره پست

3*14

بیلبورد

ندارد

2

بیلبورد مسجد سلیمان ، میدان نفتون

4*12

بیلبورد

ندارد

3

بیلبورد مسجد سلیمان ، دراشکفت

4*12

بیلبورد

ندارد

4

بیلبورد ایذه ، میدان ولایت

5*10

بیلبورد

دارد

5

بیلبورد بهبهان ، میدان معلم

4*8

بیلبورد

ندارد

6

بیلبورد بهبهان ، میدان مراحل

4*8

بیلبورد

ندارد

7

بیلبورد امیدیه

4*10

بیلبورد

ندارد

8

بیلبورد رامهرمز- ورودی شهر

5*14

بیلبورد

ندارد

 

بیلبورد ماهشهر

کد

نشانی

ابعاد

نوع سازه

روشنایی

1

بیلبورد ماهشهر ،  بلوار طالقانی بعد از میدان انرژی هسته ای نبش پمپ بنزین آپادانا

15*5

بیلبورد

دارد

2

بیلبورد ماهشهر ، چهار راه مستغلات

12*5

بیلبورد

دارد

3

بیلبورد ماهشهر ، بلوار طالقانی میدان جانبازان جنب سینما دریا

12*5

بیلبورد

دارد

4

پرتابل ماهشهر ، اتوبان آزادی ابتدای بلوار 9 دی نبش رستوران دا

4*3

بیلبورد

ندارد

5

پرتابل ماهشهر ، ابتدای بلوار 9 دی از سمت میدان ساعت خورشیدی و ورودی بازار ناحیه صنعتی

4*3

بیلبورد

ندارد

6

پرتابل ماهشهر ، چهار راه مستغلات

4*3

بیلبورد

ندارد

7

پرتابل ماهشهر ، چهار راه مستغلات

4*3

بیلبورد

ندارد

8

پرتابل ماهشهر ، میدان انرژی هسته ای

4*3

بیلبورد

ندارد

9

پرتابل ماهشهر ، فاز 3 بلوار شهرداری ، میدان 14 معصوم

4*3

بیلبورد

ندارد

10

پرتابل ماهشهر ، فاز 3 بلوار شهرداری ، میدان 14 معصوم

4*3

بیلبورد

ندارد

11

پرتابل ماهشهر ، میدان دانشجو (جنب دادگستری)

4*3

بیلبورد

ندارد