Theater

حامی همیشگی تئاتر 

تئاتر، نمایش بی واسطه است، چیزی نیست جز یک احساس ، ذهنیت و زنده نمودن یک  تجربه ی زندگی است، که پیام های متعددی را به دنبال دارد و برای مخاطبین خود لذتی خاص و طلایی ایجاد می کند. از این رو که کانون تبلیغاتی پلاک3 همیشه حامی امور فرهنگی ، هنر و هنرمندان به ویژه دنیای زیبای تئاتر در جنوب غرب کشور بوده و در تلاش هستیم از دنیای نمایش به بهترین شکل حمایت کنیم و در کنار هنرمندان خوزستان باشیم.