پول دور ریختن در تبلیغات کار دشواری نیست…

شرکت های موفق پیشنهاد طراحی می کنند

 هرکسب و کار ابعاد مختلفی دارد که به تناسب در موفقیت آن کسب و کار تاثیر بسزایی دارد، این ابعاد، ستون و پایه های اساسی یک کسب و کار هستند .ما در پلاک3، شما را ابتدا در مراحل مختلف آنالیز می کنیم تا به یک پیشنهاد برسیم، پیشنهادی که برای شما تمایز و سهم واقعی برای کسب و کار شما را ایجاد می کند.

Upload Image...

در ارتباط یک پارچه بازاریابی یا مخفف (IMC) یا (Integrated Marketing Communications) هدف ارسال پیام برای مشتریان و مخاطبان تنها به صورت سنتی مثلا تبلیغات در رسانه ها نیست. امروزه بسیاری از شرکت ها و برندها با برگزاری رویدادها، تولید محتوا در سایت و کانال های اجتماعی ، تشکیل روابط عمومی تحقیق و توسعه در بازاریابی، حفظ ارتباط با مشتری و تبلیغات در هم سوسازی تمام پیام ها در کانال های ارتباطی تلاش می کنند. در ارتباط یک پارچه بازاریابی هدف همسو و هماهنگ سازی تمامی اقدامات و برنامه ها به صورت همه جانبه می باشد هدف ما در مشاوره کسب و کار پلاک3 پیاده سازی ویژگی های IMC برای کسب و کارها می باشد.

ارتباطات یکپارچه بازاریابی